Handels- og leveringsbetingelser

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb af produkter, ydelser og kurser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af Det Modige Selskab (en del af Social Makement).

www.detmodigeselskab.dk, og alle tilhørende aktiviteter under navnet Det Modige Selskab ejes og drives af Social Makement, Havepladsvej 128, 7000 Fredericia, Cvr.: 36626461

KONTAKT

Kontakt os hurtigst via mail@detmodigeselskab.dk

YDELSER OG PRODUKTER

Det Modige Selskab leverer tjenesteydelser i form af netværks facilitering, guides, rådgivning, sparring og undervisning i at skabe og udvikle sin forretning intuitivt.

Som kunde hos Det Modige Selskab kan du købe rådgivning og andre tjenesteydelser både som enkeltstående opgave og som abonnementsaftale. Enkeltstående rådgivningsopgaver, foredrag og lignende er reguleret af vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser. Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

Det Modige Selskab henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Det Modige Selskab forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter.

BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, og Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse. Alle køb foretages gennem betalingsindløseren Stripe.

Køber du et produkt, der alene kan tilgås online, vil du ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Du vil herefter kunne logge ind og straks benytte produktet medmindre andet er anført.


Emailadressen kan altid selv ændres via “din profil”, når du er logget ind i medlemsportalen.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Hvis andet ikke fremgår af detmodigeselskab.dk aftales foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser direkte med Det Modige Selskab, herunder leveringstidspunkt og -sted.

Ved framelding/afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved afbestilling mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din kursus plads til en anden, som opfylder evt. anførte deltagelseskrav. Hvis eventet er henvendt eksklusivt til medlemmer i vores abonnementsprodukter, kan pladser kun overdrages til andre betalende abonnementsmedlemmer. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

Det Modige Selskab forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til (online eller live) foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Det Modige Selskab.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på detmodigeselskab.dk. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Læs yderligere om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Det Modige Selskab.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Det Modige Selskab.

Konstaterer Det Modige Selskab, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Køber du et af Det Modige Selskabs produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du skrive til mail@detmodigeselskab.dk .

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en af Det Modige Selskabs abonnementsydelser. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig et abonnement, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://detmodigeselskab.dk/bliv-medlem.

Det Modige Selskab forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet medlemssiden med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Det Modige Selskab et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
  • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra Det Modige Selskab og en mail med login-oplysninger til Searchie, som er vores abonnementsplatform.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til medlemssiden skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via medlemsplatformen.

Du kan betale med VisaDankort, VISA eller Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne emailadresse.

Abonnementet betales enten månedsvis, eller årligt. Alle abonnementer betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

Det Modige Selskab fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

BRUG AF MEDLEMSSIDEN

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af medlemssiden. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til de medlemskaber, som er beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Det Modige Selskab har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten afhænger af din abonnementstype. Det Modige Selskab forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for Det Modige Selskab, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt. 

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Det Modige Selskab forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Det Modige Selskab suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos Det Modige Selskab mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du accepterer at underrette Det Modige Selskab i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Det Modige Selskab kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse mail@detmodigeselskab.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret juli 2022. Det Modige Selskab tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.